Γενική Κλινική Καλαμάτα

Το  Ορθοπεδικό  Τμήμα διαθέτει εξειδικευμένους ιατρούς καθώς και τον απαραίτητο υλικό – τεχνικό εξοπλισμό για την εφαρμογή των πιο σύγχρονων χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης των Ορθοπεδικών κακώσεων και παθήσεων:

 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων άνω και κάτω άκρων καθώς και σπονδυλικής στήλης με τεχνικές μικρής παρεμβατικότητας.
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων ισχίου ηλικιωμένων με μοντέρνες τεχνικές για άμεση κινητοποίηση και αποκατάσταση.
 • Χειρουργική σπονδυλικής στήλης: μικροδισκεκτομή, σπονδυλοδεσία, σκολίωση, σπονδυλοπλαστική και κυφοπλαστική, ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά κατάγματα . Επισκληρίδιες εγχύσεις με χρήση C-ARM.
 • Χειρουργική αθλητικών κακώσεων: Αρθροσκόπηση γόνατος, ώμου, ισχίου, αγκώνος, ποδοκνημικής, καρπού. Αποκατάσταση ρήξεων μηνίσκων, τενόντων, χιαστών συνδέσμων, μυοτενοντίου πετάλου του ώμου, βλαβών του αρθρικού χόνδρου, μεταμόσχευση χόνδρου, θεραπεία με αυτόλογους παράγοντες.
 • Αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, ώμου, αγκώνος, ποδοκνημικής και δακτυλικών αρθρώσεων χεριού και ποδιού με προθέσεις τελευταίας γενιάς των πλέον αξιόπιστων εργοστασίων του εξωτερικού και με χειρουργικές τεχνικές μικρής επεμβατικότητας.
 • Αναθεώρηση και αντικατάσταση αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος με απόλυτη επιτυχία από έμπειρους χειρουργούς.
 • Χειρουργική άκρου ποδιού και σύγχρονη αντιμετώπιση βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσι), πτώσης μεταταρσίων κλπ
 • Ανοιχτή και ενδοσκοπική διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα
 • Χειρουργική άκρας χειρός με μικροχειρουργική αντιμετώπιση
 • Βιοψία με βελόνη καθώς και καθοδηγούμενη με αξονικό τομογράφο βλαβών των οστών και των αρθρώσεων
 • Αντιμετώπιση λοιμώξεων οστών και αρθρώσεων με συνδυασμό χειρουργικής και συντηρητικής θεραπείας, σε συνεργασία με ειδικούς λοιμωξιολόγους ιατρούς
 • Ριζική εξαίρεση όγκων του μυοσκελετικού συστήματος και αντικατάσταση με ειδικές προθέσεις.

 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι αρθροσκοπήσεις είναι διαγνωστικές και χειρουργικές.

Η αρθροσκόπηση διενεργείται υπό γενική αναισθησία και κάτω από χειρουργικές συνθήκες ασηψίας- αντισηψίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για την θεραπεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής χειρουργικής είναι η μικρή τομή του δέρματος μόλις 5mm. Από την τομή, τοποθετείται μια μικροσκοπική κάμερα - αρθροσκόπιο - στο εσωτερικό της άρθρωσης. Η κάμερα συνδέεται με μόνιτορ τηλεόρασης μέσω του οποίου ο χειρουργός βλέπει το περιεχόμενο της άρθρωσης, αποφασίζει για τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης και εκτελεί ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις.

Με την αρθροσκόπηση επιτυγχάνεται σημαντικά καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα, πολύ μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικής λοίμωξης  και άλλων επιπλοκών σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις καθώς και μικρότερη απώλεια αίματος. Ο ασθενής, μετά την αρθροσκόπηση, επιστρέφει αυθημερόν ή την επόμενη μέρα και ακολουθεί ταχύ πρόγραμμα αποκατάστασης.

Κατηγορίες αρθροσκοπήσεων:

Αρθροσκόπηση του γόνατος για τις παρακάτω παθήσεις:

 • Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του γόνατος
 • Εκφυλιστική αρθρίτιδα του γόνατος
 • Υμενικές πτυχές
 • Υμενεκτομή
 • Παθήσεις επιγονατίδας
 • Ρήξεις χιαστών συνδέσμων
 • Ρήξεις μηνίσκων

Επίσης διενεργείται:

 • Αρθροσκόπηση ώμου
 • Αρθροσκόπηση αγκώνα
 • Αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής
 • Αρθροσκόπηση ισχίου
 • Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Με την αρθροπλαστική αντικαθίσται η άρθρωση του γόνατος με μεταλλικά, πλαστικά, η κεραμικά εμφυτεύματα. Αφαιρείται το ακραίο κάτω μέρος του μηριαίου οστού και το άνω μέρος του κνημιαίου οστού τα οποία και αντικαθίστανται με εμφυτεύματα.

Επίσης, μπορεί να αντικατασταθεί το πίσω μέρος της επιγονατίδας προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πόνος που προκαλείται από εκφυλιστικά φαινόμενα της άρθρωσης του γόνατος .

Η μερική αρθροπλαστική περιλαμβάνει αναπλήρωση μόνο του φθαρμένου μέρους του γόνατος.

Η ολική αρθροπλαστική, περιλαμβάνει αντικατάσταση του τραυματισμένου ή κατεστραμμένου μέρους του γόνατος με εμφυτεύματα.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΩΜΟΣ

 • Σύνδρομο της Υπακρωμιακής προστριβής,
 • παθήσεις του τένοντα μακράς κεφαλής δικεφάλου βραχιονίου μυός,
 • νευροπάθειες από υπέρχρηση στον Ώμο:
 • νευροπάθειες του υπερπλατού νεύρου,
 • νευροπάθειες του μακρού θωρακικού νεύρου,
 • νευροπάθειες του μασχαλιαίου νεύρου.
 • σύνδρομο του τετράπλευρου χώρου μασχάλης,
 • σύνδρομο  της θωρακικής εξόδου.

 

ΑΓΚΩΝΑΣ

 • Έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα,
 • έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα,
 • σύνδρομο του Στρογγυλού  Πρηνιστή μυός.

 

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ​

 • Τενοντοελυτρίτιδα De Duevain,
 • τενοντίτιδα του Ωλένιου Εκτένοντα του καρπού μυός,
 • τενοντίτιδα του Κερκιδικού Καμπτήρα του καρπού μυός.

 

ΠΥΕΛΟΣ

 • Οστεΐτιδα  της Ηβικής Σύμφυσης,
 • αθλητική κήλη,
 • σύνδρομο προσαγωγών μυών,
 • σύνδρομο Οπίσθιων μηριαίων.

 

ΓΟΝΑΤΟ

 • Τενοντοπάθεια του Επιγονατιδικού Τένοντα,
 • σύνδρομο της Λαγονοκνημιαίας ταινίας.

 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

 • Τενοντίτιδα Προσθίου κνημιαίου μυός,
 • τενοντίτιδα Οπισθίου κνημιαίου μυός,
 • τενοντοπάθειες περονιαίων μυών,
 • τενοντοπάθειες Αχίλλειου Τένοντα,
 • σύνδρομο πρόσθιας πρόσκρουσης ποδοκνημικής,
 • σύνδρομο πελματιαίας απονεύρωσης,
 • σύνδρομο διαμερίσματος της κνήμης.

 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

 • Σπονδυλόλυση,
 • κατάγματα κόπωσης κνήμης,
 • κατάγματα κόπωσης Σκαφοειδούς οστού του ποδιού,
 • κατάγματα κεντρικού άντρου του 5ου μεταταρσίου οστού.

 

 

ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΩΜΟΣ

 • Αστάθεια,
 • ρήξεις του Μυοτενοντιαίου πετάλου των στροφέων,
 • ρήξης του τένοντα του υποπλάτιου μυός,
 • ρήξης του τένοντα του μείζονος θωρακικού μυός,
 • κακώσεις της ακρωμυοκλειδικής άρθρωσης,
 • κακώσεις της στερνοκλειδικής άρθρωσης.

 

ΑΓΚΩΝΑΣ

 • Κακώσεις των τενόντων του αγκώνα,
 • εξαρθρήματα,
 • έκτοπη οστεοποίηση,
 • κακώσεις στην έσω επιφάνεια του αγκώνα,
 • κακώσεις στην έξω επιφάνεια του αγκώνα,
 • κακώσεις στην οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα.

 

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

 • Κακώσεις του κάτω άκρου της κερκίδας,
 • κακώσεις του σκαφοειδούς οστού του καρπού,
 • κακώσεις του αγκίστρου οστού του αγκιστρωτού οστού,
 • κακώσεις του μηνοειδούς οστού,
 • κακώσεις του πισοειδούς οστού,
 • κατάγματα των υπολοίπων οστών του καρπού,
 • κακώσεις της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης και του Τριγώνου Ινοχόνδρινου συμπλέγματος του καρπού,
 • κακώσεις του Ωλένιου Πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα,
 • κατάγματα των Μετακαρπίων και των φαλάγγων,
 • κατάγματα και εξαρθρήματα των Εγγύς – μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

 

ΙΣΧΙΟ

 • Εκτίμηση του τραυματισμού και παραπομπή στην αντίστοιχη ειδικότητα.

 

ΓΟΝΑΤΟ                                                                                                       

 • Συνδεσμικές κακώσεις,
 • εξαρθρήματα,
 • κακώσεις των μηνίσκων,
 • ρήξεις επιγονατιδικού τένοντα και τένοντα του τετρακέφαλου μηριαίου μυός,
 • κακώσεις του εκστατικού μηχανισμού,
 • χόνδρινες και   Οστεοχόνδρινες βλάβες των αρθρικών επιφανειών του γόνατος. 

 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

 • Ρήξεις Αχίλλειου Τένοντα,
 • διάστρεμμα ποδοκνημικής,
 • χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής,
 • κακώσεις της κάτω κνημοπερονιαίας Συνδέσμωσης,
 • αστάθεια της Υποστραγαλικής άρθρωσης,
 • κάκωση της Ταρσομετατάρσια άρθρωσης,
 • εξάρθρημα των τενόντων των περονιαίων μυών,
 • οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου.

 

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • εξαρθρήματα και κατάγματα σπονδυλικής στήλης.

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Κατάγματα,
 • οξεία κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • θλάσεις,
 • εκφυλιστική νόσος του μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • σπονδυλόλυση-Σπονδυλολίσθηση,
 • φλεγμονή των ιερολαγονικών αρθρώσεων,
 • σύνδρομο σπονδυλικών αρθρώσεων,
 • ορογονοθυλακίτιδα της Ωμοπλάτης,
 • όγκοι.

 

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

 • Εκτίμηση του τραυματισμού και παραπομπή στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Στοιχεία επικοινωνίας
 • Διεύθυνση: Πινδάρου 5, Καλαμάτα
 • Τήλ: (+30) 2721080150
 • Email: info@cityhospital.com.gr
κλινικη καλαματα συμβεβλημενη Εοππυ